BigBlueButton - نشان دادن منطقه نام تجاری با آرم

BigBlueButton این قابلیت را دارد که یک لوگو به قسمت برندینگ مشتری در سمت چپ اضافه کند.

BigBlueButton - منطقه برندسازی لوگو


ابتدا به هر حساب کاربری در Big Blue Manager وارد شوید.

در منوی سمت چپ، روی BigBlueButton / API کلیک کنید.

سپس روی تنظیمات GUI و API کلیک کنید.

«Display branding area» را روی True تنظیم کنید.

در نهایت یک فایل را برای آپلود انتخاب کنید، در حالت ایده آل باید PNG باشد و فایل را در قسمت "Logo" انتخاب کنید.

فایل را با فشار دادن SAVE SETTINGS در بالا سمت راست یا پایین صفحه آپلود کنید.

سپس می توانید روی دکمه TEST AS USER یا TEST AS MODERATOR کلیک کنید تا نتیجه را در BigBlueButton ببینید.